המשך הדרך
לא קיבלנו אף הודעה בנוגע לעתידו של הקבא"ב, חבל. החלטנו לנסות לשנות את הפורמט של הקבא"ב ולהציג נושא פעם בשלושה חודשים כדי לאפשר ליותר אנשים לגבש רעיונות ואת הזמן לכתוב. נראה איך זה יתקדם. כעת הדעה שלכם בנוגע למה יהיה הנושא, על מה אתם רוצים לכתוב ועל מה הייתם רוצים לקרוא עוד יותר חשובה. חבל שיבחר נושא שלא מעניין אף אחד ...more»